Mord, under et andet navn

For et par dage siden, sluttede livet for en døende 17-årig med medicinsk intervention i Belgien. Myndighederne udsendte en erklæring, som siger at eutanasien blev udført på anmodning af den mindreårige. Wim Distelmans, formanden for Belgiens Føderale Kontrol og Evaluerings Udvalget for Eutanasi, der godkendte anmodningen, begrundede den forbløffende praksis med en mærkelig grund, som "børn bør ikke nægtes en værdig død", forsøger han på sin egen måde, at præsentere eutanasi som en hæderlig praksis. [1]

Eutanasi er inddelt i forskellige kategorier, som "patient giver samtykke", "patienten er bevidstløs og ude af stand til at give samtykke", "at hjælpe en patient ved at begå selvmord med medicinske midler" og "dræbe patienten ved at tilbageholde behandling eller direkte medicinsk intervention". Kategorierne er navngivet, som følgende: "aktiv", "passiv", "frivillig", "ufrivillig", "assisteret selvmord" osv.

Ligesom Distelmans, forsøger fortalerne for eutanasi at retfærdiggøre praksissen på deres egen måde med tilsyneladende uskyldige definitioner, såsom "en ærefuld, værdig og behagelig død" eller "en civil ret til at dø". Men i virkeligheden er, eutanasi ikke anderledes end en selvmordshandling eller direkte overlagt mord. Uanset den enkelte patients sundhed eller mentale tilstand, er anmodningen om eutanasi, en beslutning om at gøre en ende på et andet menneskes liv. Med andre ord, at der træffes beslutning om den pågældende persons død og udfører det med samtykke fra offeret eller gennem medicinske metoder, ændrer ikke den absolutte sandhed.

I dag, i lande som Belgien, Holland, Colombia og Luxembourg, og i visse stater i USA og Canada, er eutanasi og assisteret selvmord blevet legaliseret og udføres ofte. I Kina og Schweiz, udføres det i specielle klinikker.

Blandt disse lande, er Holland og Belgien de eneste, hvor man må udføre eutanasi på børn under 18 år lovligt. Lovgivningen i Holland kræver, at barnet som skal aflives er ældre end 12 år. På den anden side, følge af en lovgivning vedtaget i 2014, i betragtning af den stærke reaktion fra den internationale offentlighed, har Belgien legaliseret udførelsen af eutanasi på børn i alle aldre.

Loven om Eutanasi kræver, at visse betingelser skal være opfyldt, før det må udføres, såsom patienten der anmoder eutanasi skal være mentalt rask, uhelbredeligt syg, eller lide af ubærlig fysisk eller psykisk smerte.

Under alle omstændigheder har disse love været inkonsekvent fra starten, fordi det er lægeligt umuligt at tale om tilregnelighed og den mentale sundhed på en person, der ønsker at begå selvmord, og videre, gøre en anden person medskyldig til at udfører handlingen. I betragtning af at patienten her har truffet sin beslutning om eutanasi, er en der lider af sindssyge og har en svag dømme kraft, en svag viljestyrke og for det meste lider af depression på grund af fysiske problemer. At se positivt på dennes beslutning, er en alvorlig fejltagelse. Det er især, mest unormalt at navngive det ”ære”, til en så ekstrem en anmodning som "selvmord" af et barn, der ikke kan betragtes psykisk og mentalt moden, og end ikke fået givet selvautoritet eller selvansvar af nogen love.

Derfor er det helt klart, at ligesom en person, der har forsøgt selvmord tilbydes psykologisk støtte og endvidere støttes med rehabiliterende behandling eller medicin, bør anmodning om eutanasi også under samme behandling. Ellers vil dræb på sådanne patienter gennem medicinske metoder eller bistå dem i at begå selvmord ikke være anderledes end at skubbe til en bevidstløs person, der er gået op på taget af en bygning for at begå selvmord.

Den mest hensigtsmæssige og humane måde at handle med uhelbredeligt syge patienter er at, udøve alle de tilgængelige medicinske og humanitære midler og helbrede dem, og bringe dem tilbage til livet, ikke ved at træffe en koldblodig og ubarmhjertig beslutning om deres død.

Der er utallige tilfælde, hvor patienter overvinder de mest håbløse sygdomme, genvinder sig efter de mest alvorlige lammelser eller vågner op fra år-lange koma. Derfor at dræbe eller bistå til selvmord af dem, der måske har en chance for at komme sig på ethvert tidspunkt, så længe de er i live, og nægte dem denne chance, er fuldstændig uacceptabelt. Betingelsen om, at "patienten skal lide af ubærlig fysisk smerte", som kræves i eutanasi beslutninger, udnyttes til at legitimere dødshjælp. Efter alt, er der forskellige medikamenter og behandlingsmetoder, der afhjælper smerter af alle slags og sværhedsgrad og deres kvalitet og effektivitet bliver konstant forbedret.

"Psykologisk smerte", en anden grund for eutanasi, er som navnet antyder, en psykisk lidelse, og løsningen ligger ikke i at dræbe eller medvirke til selvmord på en patient; men igen - den ligger i behandling og helbredelse af patienten.

Desuden er eutanasi en praksis, der er egnet til udnyttelse.

I Schweiz er der klinikker, der tilbyder hjælp til eutanasiske anmodelser mod betaling. I Holland, hvor eutanasi udføres i tusindvis hvert år, viser undersøgelser, at kun en meget lille procentdel af patienterne gennemgår en psykologisk vurdering. Hvad mere er, at man ikke behøver at være døende for dette; patienter kan sendes til døden blot ved regelmæssige psykologiske klager, såsom depression og angst.

Denne handling har eskaleret sig til et sådant niveau, at selv grunde som "de ældre lider psykisk smerte, for at være en byrde for deres pårørende" betragtes som tilstrækkelig for godkendelse af eutanasis anmodning. Nogle ældre bliver tvunget til at tage beslutningen på grund af arv eller intra-familiære nag og fjendskab er også blandt mulighederne, der ikke kan ignoreres.

Hollandske love tillader endda drab på handicappede børn gennem aktiv dødshjælp. Statistikker afslører gruopvækkende oplysninger om, hvordan dødshjælp udføres på nogle patienter uden deres åbne samtykke og hvor sjældent lægerne kommer til en for hørelse om dette. [2]

Derfor bør alle eutanasiske love, som kan strækkes til det punkt at dræbe patienter som, forkrøblede, handicappede, spædbørn, koma patienter, ældre og uønskede mennesker, hurtigst muligt undersøges, og der bør træffes de nødvendige foranstaltninger. Det stadigt ekspanderende rettigheder på eutanasi området er også foruroligende i den forstand, at det minder meget om nazitidens grusomheder som racehygiejne, der havde til formål at luge ud af dem, der var uønsket, dem der ansås for at være mindre og syge, og samtidig øge antallet af raske individer.

Endsige at være en humanistisk ret, er eutanasi en aldeles umenneskelig og barbariske praksis. Det afspejler den materialistiske og apatiske tilgang til menneskelivet i en samfund, der har fraveget de åndelige værdier, som tro, kærlighed, medfølelse og barmhjertighed, og hvilke en glansløst, mat, egoistisk og kærlighedsløs livsstil der hurtigt er blevet udbredt.

Det er helt åbenlyst, om det så er frivilligt eller ufrivilligt, aktiv eller assisteret, at beslutningen om et menneskeliv skal slutte ikke kan være i overensstemmelse med god samvittighed, og skal betragtes som en stor forbrydelse. Selvom parlamenterne i nogle få lande og stater har legaliseret den umenneskelige praksis, anser størstedelen af verdensbefolkningen eutanasi for at være mord, og mener at dem, der begår forbrydelsen bør blive retsforfulgt og stå overfor eventuelt livsvarigt fængsel eller endda dødsstraf. De Guddommelige religioner betragter det som en kæmpesynd at tage et menneskes liv, herunder sit eget. Troende eller ej, er det en pligt for enhver person, som menneske, at udtrykke den forkerthed denne praksis er og tilbyde en løsning.

[1]     http://www.bbc.com/news/world-europe-37395286

[2]     http://www.mccl.org/euthanasia-and-assisted-suicide.html

New Straits Times:

http://www.nst.com.my/news/2016/10/177305/murder-any-other-name

2016-10-25 21:12:34

About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top