Grunden til at Muslimer er under forfølgelse, er at de ingen ledere har

I dag i Irak, Syrien, Libyen, Egypten, Afghanistan, og mange andre steder i verden bliver muslimer angrebet, voldtaget, myrdet eller tvunget til at emigrere. En betydelig del af dem der tvinges til at migrere mister deres liv under søgen efter bedre forhold. Synet af de små uskyldige børn som er druknet i Det Ægæiske Hav, fordi de er tvunget til at migrere, er stadig for vore øjne. Et sådant billede er bestemt ikke noget en oprigtig Muslim kan acceptere. Man kan ikke tillade sig at bare vende sig om og gå sin vej, som om at disse hændelser ingen interesse har for en. Enhver Muslim, har en ansvarlighed og er forpligtet til at sige 'Stop' for disse grusomheder. Først og fremmest, bør Muslimerne stå sammen og sætte en stopper for disse forfølgelser, som er en forpligtelse Allah kræver i Koranen:

"Hvorfor vil I ikke kæmpe for Guds sag? Og for de undertrykte mænd, kvinder og børn, der siger: "Herre, få os ud af denne by, hvis befolkning handler uret! Giv os en ven fra Dig! Giv os en hjælper fra Dig!"  (Sura an-Nisa, 75)

Det er bemærkelsesværdigt at, hvis der begås drab på et enkelt menneske i hvilken som helst by i Europa, står hele verden sammen fast, men mordet på millioner af Muslimer over hele verden, afgiver ikke andet end tavshed. Af en stor del af verdensbefolkningen anser Muslimer for at være mindreværdige, end andre grupperinger. Selv endda den bekymring og medfølelse for dyr, bliver ikke vist for Muslimerne. Så hvem er den skyldige eller ansvarlige for denne situation? Hvorfor kan der ikke sættes en stopper for denne tendens, og hvorfor er denne forfølgelse i en hastig stigning?

Dette kurs ansvarlige bør naturligvis, først søges blandt muslimerne. Selvom Allah fortæller os, at disse forfølgelser kun vil få en ende når Muslimerne er sammenholdende, ignorerer en meget stor del af Muslimerne denne vigtige befaling fra Allah. Nogle anser at ingen andre end den Muslimske samfund, de selv er en del af, er det eneste rigtige vej. Nogle ser endda hinanden, som en fjende. Det er derfor, at de aldrig nogensinde kan have et reelt sammenhold. For eksempel findes der en hel del Moskeer i Europa, som er under forskellige grupperingers kontrol. Derfor kan en Muslim ikke gå til en hvilken som helst moske, som han ønsker; det er absolut vigtigt at man vælger den moske, som færdes af folk med den samme ideologi som en selv er enig i. Selv denne ene bitre sandhed er nok til, at kunne forstå hvad der forårsagede Muslimerne i at være splittede og efterladt som de svage og magtesløse i århundreder. Det vigtigste er, at Allah definere Muslimerne som brødre og søster; og alligevel den splittelse Muslimerne har, er umoralen Allah er imod og ikke ønsker, hvilket fører til uvelsignelse, smerte og lidelse. I Koranen forklarer Allah hvad resultaterne vil være i tilfælde af "usammenholdenhed":

"De, der er vantro, er venner indbyrdes. Hvis ikke I forholder jer på samme måde, vil der blive fristelse til frafald i landet og alvorligt fordærv." (Sura al-Anfal: 73)

Mens vi skriver om sammenhold; er nogle Muslimers største fjende lige nu, igen nogle bestemte Muslimer mange steder i verden. Når vi i dag ser på antallet af myrdede Muslimer på jorden, ser vi at 90% af dem er begået af Muslimerne selv. Ser man på verdens vigtigste kriseområder og krigszoner finder vi Muslimske lande, og på disse områder, udkæmpes voldsomme kampe og begås drab, er igen noget de Muslimske samfund selv står for. 

I dag lever der omkring 1,5 milliarder Muslimer på jorden. De Muslimske lande er ejere af meget stærke økonomier og store militære anlæg. Hvis Muslimerne står sammen og lægger uenighederne mellem sig bort, vil de være, både i materielle og åndelige aspekter, den største magt i verden. Det vil være en sådan magt, at hvis bare en tusindedel af den skulle bruges, ville alle de svagtstillede og hjælpeløse Muslimer på jorden, finde fred og glæde. Ikke kun Muslimerne, men alle mennesker overalt på jorden uanset deres tro, ideologi eller etniske baggrund finde fred og glæde. Dette er den budskab Koranen giver os, at den hjælpende hånd rækkes til alle mennesker. Løsningen til alle de smerter og lidelser der opleves af menneskeheden, kan findes i den styrke, sådan en enhed har.

For at sådan en virkelighed kan ske, skal Muslimerne først stoppe med at skelne mellem sekt, stoppe med at være overlegen og opfylde Allahs krav om et sammenhold, som i øvrigt også er en stor tilbedelse for Allah. De oplevende smerter frem til i dag viser, at jo længere denne proces trækker ud, vil konsekvenserne være endnu flere smerte og endnu mere lidelser, som kun går mod den skræmmende og stigende retning. Det er selvfølgelig en svøbe for, de Muslimer som er ligeglade med denne indkaldelse og som vælger at fortsætte deres konflikter.

Alle Muslimer der frygter at stå som ansvarlig for disse grusomheder, både i denne verden og den herefter, må stoppe med at kræve storhed og overlegenhed. Dernæst, indse hvor forkert det er at være til opposition for sine Muslimske brødre. De skal have til mål at opfylde Allahs bud; søge om sammenhold og stoppe deres konflikt søgende synspunkt. I dag er prioriteten Sammenhold. Dette er en klar befaling, Allah har til Muslimer. Derfor kan der ikke være nogen hindring for det. I øjeblikket er verden i en vildrede. Millioner af uskyldige Muslimer er under undertrykkelse. Ligesom hvis der skulle være ildebrand i et hus, kan man ikke tillade sig at rede møblerne ud først; det absolutte mål bør være at få de indespærrede mennesker ud. Det er med den samme vigtighed at, når der er sådanne grusomheder i verden, bør Muslimerne have en stor indsats for at danne denne union.

Naturligvis vil mange i dette tilfælde få følgende spørgsmål i tankerne: "Men hvordan vil Muslimer holde sammen?" Denne union skal selvfølgelig ikke være noget bestående kun på papir, eller en union som udstilling. Faktisk har man forsøgt sig mange gange med sådanne unioner og hver gang har man ikke kommet videre end at blive til en udstilling. For eksempel til en sammenholds konference afholdt i Iran det seneste år, har shiitter og sunnier haft separate bede rum med hver deres imam, fordelt i hver deres sekt. Følgelig blev denne samling til det såkaldte sammenhold, endt med at bevise deres splittelse.

Det er tydeligt at: Muslimer kun kan stå sammen, når de er mindre formelle, men mere venlige og i et mere kærligt miljø. I dette tilfælde, er den eneste vej frem for at forene Muslimerne, at vælge en åndelig leder som, en hver Muslim, uanset deres baggrund, har fuld tillid til. En med følgende egenskaber: at være troværdig, oprigtig, kærlighedsfuld, holder af hele broderskabet og har viden som alle kan stole på, men samtidig ikke er medlem af nogen af sekterne, og dermed vil optjene alles tillid og give retfærdighed til alle.  Man kan ikke snakke om at danne en union, når man ikke har sig en leder. Denne person vil være lederen af ​​den største muslimske union. Således vil Muslimerne ikke længere være herreløst; De vil give denne leder stor værdi, de vil med glæde gennemføre alle hans ord og være bundet med hele deres hjerte til ham. 

Hvad vil der ske, når Muslimerne har en åndelig leder? Lad os fremhæve de mest prioriterede emner:

  • Muslimerne kan, selv om de skulle have forskellige synspunkter, løse alle de problemer de har, uden at gribe til vold og kæmpe med hinanden, simpelt ved at henvende sig til deres leder, som de elsker og respekter højt.
  • En stor kærlig atmosfære vil opstå, hvor alle muslimerne er smeltet sammen til et, leve i sikkerhed og i fred. Således opstår der et stort potentiale i alle områder i den Muslimske verden; videnskab, kunst, økonomi vil udvikle sig hastigt, hvor en stor overflod og velstand opstår.
  • Når kvalitet, modernitet, kærlighed, medfølelse og gode manerer stige iblandt Muslimerne, vil der opstå gode og stærke relationer til de kristne og de jødiske samfund.
  • Uanset hvor i verden, kan ingen finde på at angribe Muslimernes interesser, fordi de anser dem for at være herreløse; i et sådant tilfælde, vil retten til at forsvare sig selv, indenfor lovens rammer opstå. Alle vil vide at en stormagt, som er tæt bundet sammen med hinanden, stå klar til hjælp.
  • De udenlandske dybe stater kan ikke længere plante krig og splittelse ind mellem Muslimerne, som står stærkt sammen i Union. Hver en provokation, vil blive standset af Muslimernes åndelige leder. Således vil dem der tjener stort på ​​muslimernes blod, stoppes.
  • En forbrydelse som er begået af andre et sted på jorden, kan ikke tilskrives Muslimerne og kan ikke længere være en undskyldning for at starte en massakre på Muslimer. Fordi Muslimerne, som følger en leder, som opfylder Koranens moral, hvilket er imod vold og kriminalitet, vil Muslimerne også være imod disse handlinger. Således ville alle de muligheder der kunne bruges til provokation, tilstoppes.

Mange vil spørge, "Er det muligt?" Det kan vi give følgende svar til: Selvfølgelig er det muligt. Fordi, Allah kræver dette i Koranen og lover at, når det gennemføres, vil der være fred og sikkerhed overalt på jorden. Dette handling er også en af det største tilbedelses måder til Allah.

2016-10-25 21:15:07

About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top