FN HAR BRUG FOR EN REFORM

FN blev grundlagt i 1945 med det formål, at forhindre en ny verdenskrig. Når det betragtes fra dette synspunkt, har organisationen i høj grad opfyldt sin grundlæggende mission indtil dagen i dag. Men der er ingen tvivl om, at bortset fra erfaringe fra verdenskrige, man har oplevet i disse tider, er denne union ikke forberedt på de mulige forskellige konflikt områder. Selvom nogen af de FN-interventioner været vellykkede på det sidste 71 år, har der også været over flere episoder, som generelt på den anden side i verden over, der forlod FN med alvorlig svækkelse.

Det er uden tvivl en vidunderlig bestræbelse, at nationer samles under samme tag med formål om "fred". Med et samlende antal af medlemmer, der er nået tallet 193, lykkedes det FN, at bringe størstedelen af ​​verden sammen under sit tag. Men vise har åbenlyst forlagt FN loven, så verden er blevet en arena for konstant konflikt.

Ifølge den globale fredsindeks 2016 viser det, at kun 10 af de lande i verden, der forsat ikke har set nogen konflikt i de sidste 10 år. Alene i 2015 har terrorismen kostede livet af 32,715 mennesker verden over. Det fremviser at forsyne sig ansvaret for at opretholde verdensfreden, hvor FN tilsyneladende ikke kun skal fokusere på de globale krige, men også på de lokale så godt som det andet.

Hvis man ser det i betragtning af de nuværende forholde,der er i verden, er FN nød til, at gå over sin grundlæggende formål. Og for at udføre dette, skal FN finde forskellige innovationer, hvor nogen reformationer bør indføres.

Dette er en fælles opfattelse, som hele verden har, at disse reformationer bør begynde med "Sikkerhedsrådet". I FN fungerer generalforsamlingen som et rådgivende udvalg, og er repræsenteret fælles af alle medlemslandene. Men ifølge paragraf 24. "den primære ansvar er at bevare internationale fred og sikkerhed", hvor pligten af Sikkerhedsrådet består af fem permanente medlemmer, som hver især besidder med vetoretten, og 10 ikke-permanente medlemmer, der er valgt til at tjene, for to år ad gangen. Den førnævnte vetoret gør det yderst vanskeligt for disse lande , at nå enstemmige afgørelser, der normalt kan have modstridende interesser. Ifølge traktatens 7. kapitel varsling, har man ikke truffet det nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i konflikt lande, hvor sammenstødene fandt sted. På grund af dette faktum, forbliver FN blot en organisation, der ikke kan gå ud over, at yde nødhjælp til de konfliktområder, især i disse dage.

Som sagt svækkelsen fra FN er nået indiskutable niveauer, som har på det sidste været et diskussionsemne, hvor forskellige reformatoriske indsats, vil afhjælpe disse problemer. Forøgelse af antallet af medlemmer i sikkerhedsrådet er i øjeblikket blandt de mest populære forslag. De foreslår inddragelse blandt permanente rådsmedlemmer fra lande, der er meget befolkede og økonomisk magtfulde og samtidig ønsker om begrænse vetoret.

Desuden bør et alternativ system absolut udtænkes, hvilket vil forpligte interventioner i de regioner, hvor kraftige konflikter og krænkelser af menneskerettighederne vil forekomme. I sådanne ekstraordinærende situationer som hele verden stå vidne til, bør man kunne fritages fra vetoretten, der allerede gennemføres af EU Lissabontraktaten, som et eksempel på dette. Traktaten sikrer hurtig og aktiv beslutning, for at tage medlemslandene i ekstraordinære situationer gennem flertalsafgørelser i stedet for enstemmighed. Men det lader til, for at denne mekanisme skal integreres effektivt hos FN, skal antallet af Sikkerhedsrådets medlemmer absolut skal øges. Fordi som det er velkendt, er FN en organisation, der inkorporerer politiske fraktioner, der er bredere og mere forskelligartet end i EU. Flertallet er afgørende for at producere en rigtighed resultat, derfor er det vigtigt, at flertallet er repræsenteret med mere end tre lande.

Tyrkiets ytring argument er, når afgørelser skal træffes af Sikkerhedsrådet om et land, skal landene i den pågældende region, have ret til at sige sin mening, som så er en retfærdig bemærkning. Lande der omfattet af risiko som Tyrkiet, hvoraf naboer hærget af borgerkrig og terrorisme, kan helt sikkert tilbyde mere effektive og omfattende løsninger på problemerne for deres nabolande. Det bør erindres på dette område, at disse lande ikke kun deler en regional geografi, men også almindelige etniske identiteter, lokale folk og terroristiske elementer. Utvivlsomt er disse lande bedre til, at kende deres naboer og kan udtænke mere rationalistiske strategier vedrørende strukturen i regionen.
Det er også blandt et af forslagene, at hver kontinent er repræsenteret med et permanent medlem. Verden er udentvivl større end fem lande, og er bestemt ikke begrænset med tre kontinenter.

Forenede nationer (FN) er nød til at tilpasse sig andre pligter, nu hvor vi forlængst har lagt 2. verdenskrig bag os, skal de forme sig efter den 21. århundrede og alle disse konflikter.
Demokratisering synes at være den første betingelse for denne reformations initiativ. Fordi beslutningstager i en sådan special organisations afstå fra demokratisering vil ikke kun påvirke FN, men hele verden. Denne situation hæmmer at give nogen retsmidler til katastrofe ramte lande som lider og samtidig med mangel på opløsning, bliver til udnyttelsen fra voldelige grupper, der nyder den bekvemmelighed ifølge af fraværet af en modsatrettet kraft.

Det bør ikke glemmes, at terrorisme og vold har kun våben som den eneste redskab. Voldelige grupper forfølger deres fejlagtige overbevisninger og udnytter fordelen af fredelige folks tavshed. I dette tilfælde, hvor FN der er etableret med formål om global fred, skal gøre og tro på, at freden har en større effekt end vold og krig, og føre en kamp med videnskab og viden mod fejlagtige ideer og
overbevisninger med en ånd af solidaritet. En fredsråd, der ikke kan tage beslutninger, vil altid blive betragtet som svaghed. Hvis lande reelt er forenet i fredens navn, skal de opfylde kravene i denne forening gennem de rigtige reformer og beslutninger.

Skrevet af Hr. Adnan Oktar
Artiklen Offentliggjort af Gulf Times.

http://www.gulf-times.com/story/524188/The-United-Nations-needs-reformations

2016-12-20 14:32:30

About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top