I Abdul Hamids tid spredte darwinismen og materialismen sig til hele Det Osmanniske Rige: under denne periode blev Det Osmanniske Rige og den islamiske verden fragmenteret

Den Osmanniske vestliggørelses bevægelse, som begyndte med Tanzimat Reform æraen, blev misbrugt af nogle kredse og brugt til ensidig propaganda af materialisme og darwinisme. Positive krav såsom modernisering, videnskabelig og kunstnerisk udvikling blev simpelthen omdannet til næsten irreligiøs propaganda på bestemte områder, som startede Det Osmanniske Riges fald.

Under de primitive videnskabelige forhold i en æra, hvor cellen blev formodet at være en vandfyldt boble, og kuglepenne ikke engang var normale endnu, blev Darwins evolutionsteori opfattet som et videnskabeligt koncept. At støtte videnskaben og Vesten blev sidestillet med at være darwinist og materialist, og det meste af tiden blev darwinisme bevidst populariseret for at distrahere samfundet fra religiøs etik. Positivistiske, darwinistiske, materialistiske og irreligiøse filosofier, som først blev introduceret til Osmannerne med de oversættelser, som blev lavet i Abdulmecids tid, begyndte gradvist at vinde terræn. Denne ensidige propaganda blev standset, af den religiøse Abdülaziz Hans regeringstids begyndelse. Abdülaziz Han indså, hvilken katastrofe darwinismen var, og han forhindrede dens udbredelse. Han fjernede bureaukrater og embedsmænd, som udførte darwinistisk og materialistisk propaganda, fra deres poster, og han forhindrede den ensidige propaganda af irreligiøse filosofier.

Abdülaziz Hans kløgtige attitude forårsagede stort ubehag i nogle kredse, og efter kort tid blev Abdülaziz Han detroniseret og martyriseret som resultat af et kup. Den darwinistiske propaganda, som Abdülaziz Han stoppede under sin regeringsperiode, nåede sin top under Abdülhamids tid, hvis mange darwinistiske materialistiske tekster, bøger og tidsskrifter blev udgivet over hele riget, specielt i Libanon, Egypten, Syrien og Istanbul, og endnu mere farefuldt var det, at darwinismen blev inkluderet i skolepensum mange steder. Darwinistiske, materialistiske embedsmænd, som blev fjernet fra deres poster under Abdülaziz Hans periode, blev genindsat på vitale positioner som Undervisningsministeriet, Regeringens trykkeri og Storvesiren. Darwinister blev udnævnt som administratorer for uddannelsesinstitutioner, især Istanbul Universitet. På samme tid blev darwinistiske bøger og tidsskrifter trykt – med Englands finansielle støtte på den tid – over hele den arabiske verden, særligt i Egypten, og al-Azhar Universitet blev næsten højborg for den darwinistiske propaganda. Derved tog den Britiske Dybe Stat på den tid det første skridt i at initiere deres store plan, som stadig er i kraft i dag. Et træningsprogram til at opdrage darwinistiske muslimer, som fjernes fra Koranen, og som ikke indeholder målet om Islamisk Forening, blev derfor påbegyndt, og de mente, at dette ville kunne knuse den islamiske verden indefra.

Når vi undersøger Abdülhamid perioden nøje, så kan vi se, at hovedårsagen bag den proces, som gjorde, at Det Osmanniske Rige kollapsede og til slut førte til Sèvres-traktaten, ligger darwinistisk materialistisk propaganda. I denne periode blev irreligiøs propaganda udført af staten selv, og Det Osmanniske Rige blev tvunget ud i et materielt og moralsk kollaps. Lad os nu undersøge, hvordan denne proces startede og udvikledes.

Udbredelsen af darwinisme og materialisme over Det Osmanniske Rige under Abdulhamit perioden


Münif Pasha

1- Blandt de Osmanniske intellektuelle var Münif Paşa den ledende person, som populariserede evolutionsteorien. Abdülhamid udnævnte Münif Pasha som Undervisningsminister i 1879.

2- Det såkaldte videnskabelige tidsskrift, Mecmua-yı Fünun, som Münif Pasha udgav, bestod af artikler om evolution. Abdülaiziz Han, som ikke tillod dette tidsskrift at bringe darwinistisk propaganda, blev detroniseret og martyriseret, hvilket blev tildækket som selvmord efter et kupforsøg af Mithat Pasha, som var en anglofil.

3- Mehmet Kamil Pasha, cyprioten, som tjente som Undervisningsminister og Storviser under Abdülhamids regering, var kendt som en engelsk sympatisør. Hans kaldenavn var ”Engelske Kâmil”.


 Engelske Kamil Pasha

4- I 1880, under Abdülhamis herske og ved Münif Pashas ordre, blev den egyptiske evolutionistiske læge Bishara Zalzals darwinistiske bog med titlen ”Enlightenment of the Mind” reproduceret og undervist i skolerne som en lærebog. Bishara Zalzal dedikerede denne bog til Abdülhamid og engelske kolonialguvernør Lord Cromer. Bogen blev også finansieret af engelske Lord Cromer. Desuden promoverede Al Beyan tidsskriftet, som blev udgivet af Bishara Zalzal, regelmæssigt darwinismen.

5- Englands koloniale guvernør af Egypten, Lord Cromer, var en frimurer. Han støttede alle evolutionistiske lærde i Egypten, særligt den materialistiske Muhammed Abduh, og han ændrede hele Egyptens intellektuelle struktur under dække af såkaldt oplysning og modernisering. Det var også Lord Cromer, som omdannede Al-Azher Universitet til en darwinistisk base. Han var den finansielle støtte bag de darwinistiske materialistiske bøger og tidsskrifter, som blev spredt over hele den arabiske verden fra Egypten. Han gjorde, at den evolutionistiske materialist, Muhammed Abduh, blev den ledende mufti i Egypten i 1899. Muhammed Abduh var frimurer, og han er kendt som en islamisk reformist. For den britiske dybe stat betyder islamisk reformering at skabe en opfattelse af Islam, som stemmer overens med deres egen darwinistiske filosofi. En opfattelse af Islam, som er langt fra den sande Islam og Koranen. I Det Osmanniske Rige, under Abdülhamids herredømme, trykkede og distribuerede England evolutionistiske bøger over hele den arabiske verden, særligt i Egypten, og Abdülhamids administration spredte disse bøger, tidsskrifter og tekster til hele den islamiske verden.


Al Beyan tidsskrift


Lord Cromer

Muhammed Abduh

6- Dar al-Funun (nutidens Istanbul Universitet) blev grundlagt af Abdülhamid, og et specielt professorat blev etableret til at undervise i naturvidenskab. Dette professorat begyndte at undervise i evolution. Dar ul-Funun Biblioteket, som også blev grundlagt af Abdülhamid, blev center for darwinistisk materialistisk bevægelse.


Hodja Tahsin Effendi

Hodja Tahsin Effendi, rektoren af Dar ul-Funun, som blev udnævnt af Abdülhamid, er kendt for at forklare skabelsen af universet, mennesker og andre levende væsner med evolution, og hans indsats for at udbrede evolution. Han er også kendt som ”Monsieur Tahsin” eller ”Gavur (vantro) Tahsin” på grund af hans adaptation af materialistisk filosofi. Han er en god ven af den evolutionistiske Undervisningsminister Münif Pasha fra Abdülhamid perioden. Tahsin Effendi bragte Jamalalldin Afghani, som var evolutionist og uddannet fra al-Ahzer, til Istanbul for at promovere evolution. Afghani er en af de vigtigste fortalere for Hussain Al-Jisrs evolutionistiske bøger. Hodja Tahsin trænede utallige elever, og senere blev han fjernet fra tjeneste, fordi han fordrejede sine elevers tro. Men de materialistiske elever, som han underviste, tog til mange fjerne byer i Det Osmanniske Rige som undervisere. På denne måde blev darwinismen hurtigt udbredt over Det Osmanniske Rige.

7- Hamidiye epistel blev skrevet af Hussain Al Jisr under Abdülhamids herredømme. Denne bog påstod, at ”Darwins teori ikke var i konflikt med Guds eksistens, at evolutionsteorien kan fortolkes i overensstemmelse med Islam, og derved at nogle vers kan fortolkes som mutashâbih (metaforiske eller allegoriske betydninger af Koranens udtryk).” Tyvetusinde kopier af den blev udgivet og distribueret. Al Jisrs bog, som ikke var i overensstemmelse med Koranen og videnskab, pionerede i vrangforestillingen om at linke Islam til darwinismen gennem hele den islamiske verden. Ironisk nok blev Al Jisr, som påstod, at levende væsner ikke var skabt af Gud, udnævnt som Paladset Hodja af Kaliffen Abdülhamid, og han blev tildelt Sultan prisen. Al Jisr var også uddannet fra al Azher. Denne epistel, som talte for darwinisme og derved benægtede Guds eksistens, blev oversat til tyrkisk, urdu og andre sprog og distribueret over Det Osmanniske Rige. Den fik anerkendelse fra de såkaldte islamiske lærde fra Syrien, Tyrkiet og Egypten og forvoldte stor skade.

8- Ved det Naturhistoriske professorat ved Dar ul-Funun blev den evolutionistiske Ahmets Mithats tekster også brugt som lærebøger. Ahmet Mithat anerkendes som den første Osmanniske repræsentant for evolutionsteorien og socialdarwinisme. Næsten alle disse tekster handlede om evolutionsteorien. Nogle af titlerne er: ”Adam og orangutangen”, ”Dyrenes følelser”, ”Hvad ville der ske hvis mennesker levede i isolation”. Derfor overtog det darwinistiske uddannelsessystem, som stadig bruges i dag, gradvist Det Osmanniske Rige.


Ahmet Mithat

I sin bog ”Hvad ville der ske hvis mennesker levede i isolation” påstod Ahmet Mithat, at mennesker besad en såkaldt dyrisk fortid, at de nåede deres nuværende niveau ved at udvikle sig med tiden, og at hvis en baby levede blandt dyr, så ville de pådrage sig dyrelignende egenskaber.

En anden tekst af Ahmet Mithat, ”Menneskers fremkomst i verden”, som også blev undervist i skolerne, begyndte med følgende sætning: ”Fordi mennesker er et slags dyr, så er vi naturligt nysgerrige omkring, hvordan vi kom til at eksistere i denne nye verden”. Den handlede udelukkende om darwinistisk overtro.

En anden tekst af Ahmet Mithat, ”Hævn”, som også blev brugt i skolerne, påstod, at vold var en del af den menneskelige natur, hvilket vil sige, at den handlede om socialdarwinisme:

”Hævn er en slags retfærdighed og den retfærdige vold… Hvordan kan vi så tænke, at denne dårlige opførsel kan skade os, når de ligger i selve vores natur? ”

Alle disse vantro ideer, som modsiger Koranen, gjorde, at den nye generation blev mentalt knust og kollapsede spirituelt.

9- Ahmet Mithat Efendi, som var den første person til at præsentere Darwins evolutionsteori i den Osmanniske periode, sagde, at ”mennesker er såkaldte aber”. På grund af hans evolutionistiske tekster, blev hans udgivelser forbudt af Sultan Abdülaziz Han, og han blev sendt til Rhodos. Herskernes Hersker, Abdülaziz Han, udgav følgende ordre for Ahmet Mithats tekster: ”Fra nu af vil intet trykkeri nogensinde trykke noget om Mithat Efendis aber.”


Ahmet Mithad

Ahmet Cevdet

Ahmet Rasim

Avisen Tercuman-i Hakikat

10- Efter Abdülhamid kom til magten, kaldte han Ahmet Mithat Efendi tilbage til Istanbul og fik ham til at grundlægge avisen Tercüman-ı Hakikat. Tercüman-ı Hakikat blev udgivet indtil 1921. Det Osmanniske Riges kendte darwinistiske forfattere som Ahmet Cevdet og Ahmet Rasim udgav jævnligt evolutionistiske artikler. Abdülhamid udnævnte også Ahmet Mithat som bestyrer for Matbaayi Amire (Regeringens Trykkeri).


Saffet Pasha

Hodja Tahsin

 


Tabip Hayrullah Effendi (venstre)

11- Ahmet Mithat, en velkendt evolutionist, var en tæt ven af en af Undervisningsministrene på denne tid, Mehmed Esad Saffet Pasha. Ved Abdülhamids befaling udnævnte Saffet Pasha evolutionisten Hodja Tahsin Effendi som rektor på Istanbul Universitet. Han er en af de personer, som fuldstændig ændrede det Osmanniske uddannelsessystem og bragte det op på linje med de såkaldte europæiske standarder (med andre ord integrerede han darwinismen i uddannelsessystemet). Han er en af grundlæggerne af Galatasaray Gymnasiet. På den tid var Galatasaray gymnasiet blevet et af centrene for darwinistisk uddannelse. I mellemtiden var Saffet Pasha en af arkitekterne bag det kup, der blev udført mod Abdülaziz i 1876. Derudover er Saffet Pasha bedstefar til Sedat Simavi, grundlæggeren af avisen Hurriyet.

12- Under Abdülhamids herske var Tabip Hayrullah Effendis tekst ”Menneskes Skabelse og Opståen” en af de evolutionistiske tekster, som oftest blev brugt i skolernes undervisning. I teksten stod der, at der ud over fortællingen om den menneskelige historie, som starter med Profeten Adam, også skulle være en såkaldt videnskabelig forklaring, altså evolution.


Abdullah Cevdet

 


Beshir Fuad

Abdullah Cevdet, som mente, at kurderne skulle separeres fra Det Osmanniske Rige, anses som en af mentorerne for en selvstændig sydøst. Den Britiske Dybe Stat gav ham den mission, at han skulle fragmentere Det Osmanniske Rige og sprede separation blandt tyrkerne og kurderne.

En af Abdullah Cevdets mange evolutionistiske udgivelser er bogen med titlen ”Videnskab og Filosofi”, hvori Ahmet Cevdet forsøgte at associere islamiske lærdes ideer med materialistiske filosoffers.

Serif Mardin sagde, ”En undersøgelse af Abdullah Cevdets ideer afslører, hvordan den vestlige, darwinistiske tankegang påvirkede vores intellektuel.”

13- Abdullah Cevdet var uddannet fra en medicinskole under Abdülhamids herredømme, og han var en af de prominente darwinist-materialister på den tid. I løbet af hans studier på medicinskolen blev han bekendt med materialistisk biologi og blev ateist. Abdullah Cevdet, som var fortaler for darwinisme og ateisme i sine tekster og bøger, blev udnævnt som Ambassadør til Wien af Abdülhamid. Mange historikere betragter Abdullah Cevdet som Abdülhamids modstander. Men Abdullah Cevdet var en af Abdülhamids informanter. Han boede i Wien for de penge, han modtog fra Abdülhamid. Mærkeligt nok var han også en af de ledende personer i den kupforsøg i 1908, som detroniserede Abdülhamid.

På samme tid var Abdullah Cevdet socialdarwinist. Ifølge Abdullah Cevdets fejlslutninger, så er det tilstrækkeligt, at en gruppe menneskers kraniestørrelser er større end gennemsnittet, når et samfund skal udvikle sig og blive civiliseret. Ifølge ham skal social overlegenhed også bestemmes af samfundenes kraniestørrelser.

Abdullah Cevdet sagde, ”Vi burde bringe mænd fra Europa og Amerika til avl for at reformere vores race (altså den tyrkiske folk).” (Vi fritager vores tyrkiske folk for denne udtalelse.)

Abdullah Cevdet var medlem af Den Britiske Venskabsforening, som var fortalere for mandatregeringen. Foreningen blev grundlagt af Anglofiler under invasionen af Istanbul med missionen om at få folk til at acceptere den britiske invasion.

Under den britiske invasion af Istanbul, anmeldte de patrioterne som initierede bevægelsen for uafhængighed, og fik dem arresteret.

14- Beshir Fuad, som var blandt de første tyrkiske materialister, udgav sit arbejde under Abdülhamids herredømme. I årene mellem 1883 og 1887 skrev Beshir Fuad 14 bøger og mere end 200 tekster. Han introducerede darwinistiske, positivistiske, materialistiske vestlige lærde og forfattere til de Osmanniske intellektuelle. Beshir Fuad var særligt påvirket af Claude Bernard og Büchners evolutionistiske ideer. Beshir Fuad begik selvmord som 35-årig og skrev sine følelser ned, mens han døde. Han sagde, at årsagen bag hans handling var at opnå og efterlade videnskabelig data, om end blot lidt, om de følelser, man mærker i dødens øjeblik. Men denne handling skabte et enormt indtryk på det Osmanniske samfund og pressen, som indtil da ikke var bekendt med konceptet selvmord, og det udløste en flod af selvmordshandlinger i Istanbul.

Den Britiske Dybe Stats Indførelse af Darwinismen i den Arabiske Verden Under Abdülhamaids herredømme


Lord Cromer

1- Indtil år 1876, hvor Abdülhamid kom til magten, blev der ikke skrevet en eneste udgivelse, tekst eller bog om evolutionsteorien eller Darwin i den arabiske verden. Den arabiske verden blev, med begyndelsen af Abdülhamids herredømme, også udsat for darwinistisk propaganda.

2- Darwins teori blev først nævnt på arabisk i tre tekster, som blev udgivet i et månedligt tidsskrift, al-Mukhtataf. Dette tidsskrift blev grundlagt i Beirut af Yakup Sarruf og Faris Nimr i 1876.

I den første udgave af tidsskriftet var der tre tekster om menneskets oprindelse, som var skrevet af Rizkullah al-Barberi. Disse tekster promoverede Lamarcks uvidenskabelige idéer og lovpriste Darwin.

Tre yderligere tekster blev udgivet i den anden udgave af tidsskriftet. Disse tekster, som omhandlede antropologi fra et evolutionistisk synspunkt, var skrevet af den evolutionistiske Doktor Bishara Zalzal, og de omhandlede antropologi.

3- Efter den Britiske Dybe Stat invaderede Egypten i 1881, blev al-Azhar Universitet centret for muslimske evolutionister. Den første arabiske bog om evolution blev skrevet i 1882.

4- Den britiske Højkommissær, Lord Cromer, som regerede Egypten under Abdülhamids herredømme mellem 1876-1907, var glødende darwinist. Som darwinist troede Cromer fast på den vestlige races overlegenhed. Han påstod, at den islamiske verden og egyptisk samfund var underlegne racer, at de havde en lavere intellekt, og at de burde styres af den overlegne angelsaksiske race. Ifølge Cromers, darwinistiske vantrosholdninger, så skulle østlige samfund undertrykkes og disciplineres af vesten.

5- I 1879 udgav evolutionisten Bishara Zalzal en 368 sider lang bog i Alexandria. Denne evolutionistiske bog, ”Enlightenment of the Mind”, blev skrevet både i prosa og vers og dedikeret til Abdülhamid. I bogen var der et portræt af Lord Cromer, hvorunder han blev kaldt ”et typisk eksempel på en angelsakser” efterfulgt af to lovprisende linjer. Både bogens titel og Cromers portræt, afslørede Zalzals store beundring af England og det engelske.

6- Darwinisten Lord Cromer renoverede angiveligt al-Azhar Universitetet og udnævnte evolutionisten Muhammed Abduh, som er grundlægger af den såkaldte islamiske modernisme, som øverste mufti for Egypten. Denne renovering og modernisering er intet mere end darwinismens forsøg på at knuse muslimer indefra. Sammen med sin mentor, Jamaladdin Afghani, er Muhammed Abduh en af de muslimske evolutionister. Darwinismen spredtes til den arabiske verden, selv til Indien og Pakistan, fra dette sted.


Muhammed Abduh

Jamaladdin Afghani

Hodja Tahsin

7- Evolutionisten Jamaladdin Afghani forsvarede den fejlslutning, at Gud skabte levende væsner gennem evolution. Jamaladdin Afghani kom til Istanbul under Abdülhamids herredømme og samarbejdede med den evolutionistiske rektor på Istanbul Universitet, Hodja Tahsin Efendi, som var ansat af Abdülhamid. Evolutionisten Afghani blev gjort til medlem af Encümen-i Danish, som anses som starten på Ergenekon organisationen, og af Uddannelsesrådet, som bestemte de Osmanniskes uddannelsespolitik.


Jamaladdin Afghani

8- Jamaladdin Afghani var fortaler for socialdarwinisme. Han forklarede, at den eneste måde, hvorpå nationerne i den islamiske verden kunne forbedre sig, var ved at slås med hinanden. Mange krigsorienterede radikale organisationer er grundlagt på disse ideer, og den voldsspiral, som stadig i dag fortsætter i den islamiske verden, er baseret på Afghanis darwinistiske ideer.

9- Den såkaldte arabiske oplysningsbevægelse, der udviklede som Nahdaa Bevægelsen i den arabiske verden, er også påvirket af det evolutionistiske verdenssyn. Grundlæggeren af Nahdaa Bevægelsen, som startede i Egypten under engelsk indflydelse, Rifa al Tahtawi, er evolutionist. Nahdaa Bevægelsen blev til en darwinistisk bevægelse, som opildnede radikal arabisk nationalisme. Afghani og Muhammed Abduh var pionerer for denne bevægelse.


Rifa el Tahtawi

Lord Cromer

Münif Paşa

10- På befaling af Münif Pasha, som blev udnævnt til Undervisningsminister af Abdülhamid, blev den darwinistiske Doktor Bishara Zalzals bog ”Enlightenment of the Mind” reproduceret og brugt som lærebog i skolerne. Bogen dækkede bredt Lamarcks evolutionistiske forklaringer, som senere blev bortkastet, og darwinismen.

11- Den libanesiske forfatter, Husain al-Jisr, er en af evolutionsteoriens tidlige forsvarere. Han blev også uddannet i Al-Azhar under Lord Cromers periode. Han forsvarer den fejlslutning, at evolution ikke er i konflikt med Koranen, og at Koranen forklarer den evolutionære skabelse. Udgivelsen af Hamidiye epistel, hvor han forsvarer denne fejlslutning, blev finansieret af Lord Cromer. Abdülhamid trykte 20.000 kopier af denne bog og distribuerede dem. Al Jisr dedikerede denne bog til Lord Cromer og Abdülhamid.

12- Under Abdülhamids herredømme steg antallet af såkaldte videnskabelige evolutionistiske tidsskrifter i Egypten, Libanon og Syrien. De tre vigtigste af disse var de følgende:

Al-Muktataf (1876-1952)

Al-Hilal (1892-1930)

Al-Mashrik (1898-1930)

Disse darwinistiske tidsskrifters katastrofale effekter var ikke begrænset til den arabiske verden. De spredte sig bredt til den indiske halvø og Det Osmanniske Rige gennem langvarige intellektuelle, sociale, politiske og økonomiske relationer. For eksempel blev Al-Muktataf et velkendt tidsskrift på den indiske halvø. De arabiske oversættelser af de darwinistiske tekster, som blev udgivet i det arabiske tidsskrift og frigivet i Libanon og Egypten, blev senere oversat til urdu og tyrkisk.

13- Evolutionistiske arabere populariserede socialdarwinisme. Som resultat blev en racistisk opfattelse af arabisk nationalisme vedtaget af arabere. På denne måde blev fragmenteringen af den islamiske verden og målet om at sætte muslimer op mod hinanden opnået.

14- Den socialistiske Ba’ath mentalitet, som senere var årsag til enorme blodsudgydelser i den arabiske verden, begyndte også at tage form i denne periode.

15- Darwinismens indførelse i Indien af England: Den indiske Muslim, Sayyid Ahmad Han, spredte også evolutionsteorien blandt indiske og pakistanske muslimer. Sayyid Ahmad Han, som var påvirket af Muhammed Abduh, var også en anglofil. Han blev slået til ridder af det engelske monarki og blev tildelt ”Sir” titlen. Sayyid Han erklærede det følgende: ”Vi er bundet og forpligtet til den britiske regering. Vi er ikke forpligtet til Kaliffen af Islam. Vi vil hellere være forpligtet til de engelske administratorer i vores eget land end til en Kalif, som er langt væk.” Allame Ikbal og Muhammed Ali Jinnah, to af Pakistans grundlæggere, var tilhængere af Ahmad Han. Aligah Universitet, grundlagt af Sayyid Ahmad Han, blev kendt som darwinismens regionelle centrum. Mange indiske og pakistanske politikere blev uddannet fra denne skole.


Sayyid Ahmad Han

Nogle af de Evolutionistiske Bøger og Tidsskrifter fra Abdülhamids Periode

1- Hodja Tahsin Effendi, Tarih-i Takwin Yahud Hilqat – (Historien om eksistens eller skabelse), første udgave 1893

2- Maârif journal, et tidsskrift om videnskab og litteratur, som inkluderede evolutionistiske tekster, 1892

3- Servet-i Fünun Journal, kendt for sine materialistiske og darwinistiske tekster, 1892

4- Ictihad Mecmuasi, et evolutionistisk filosofisk tidsskrift, udgivet i Istanbul og Kairo, 1904

5- Artiklen, som forklarede Darwins liv, i Bahçe journal, udgivet i Thessaloniki, 1909

6- Det evolutionistiske økonomitidsskrift, Ulum-u Iktisâdiye ve Içtimâiye Journal, 1908

 

Ulum-ı Iktisadiyye ve Ictimaiyye journal (1908-1911) inkluderede mange materialistiske forfatteres tekster såsom Sâti al-Husri, Bedii Nuri, Asaf Nef’i, Dr. Edhem, Faik Nüzhet. Darwinistisk propaganda var tidsskriftets essentielle princip.

7- Den hollandske historiker Raynhart Dozis bog med titlen Tarih-i Islamiyet, som forsøgte at forklare Islam gennem materialisme og bruge respektløse implikationer mod Islam og Vores Profet, oversat af Abdullah Cevdet, 1908.

 

8- Al-Mukhtataf, et af de mest kendte arabisksprogede evolutionistiske tidsskrifter under Abdülhamids herredømme. Al-Muktataf var det første tidsskrift til at forklare Darwins teori på arabisk. Det blev trykt i Kairo og Beirut og fordelt over hele Mellemøsten, særligt i Irak, Iran og Yemen, og endda i Indien.

9- Det evolutionistiske tidsskrift ed-Diya, som først blev udgivet i Kairo i Egypten i 1906.

10- Evolutionistiske tidsskrift At Tabib, udgivet i Libanon

11- Husein Al Jisrs bog, Hamidiye Epistel, som forklarede den fejlslutning, at Koranen indeholdt evolution. 20.000 kopier af denne bog blev trykt og fordelt af Abdülhamid.

12- Al Bayan tidsskrift, som blev udgivet af Doktor Bishara Zalzal, udførte regelmæssigt evolutionistisk propaganda.

13- Semseddin Samis darwinistiske bog med titlen "Human Once More", 1886

14- Al Irfan tidsskrift, som inkluderede evolutionistiske tekster, udgivet i Beirut

Adnan Oktar's artikel udgivet på Jefferson Corner:

http://www.jeffersoncorner.com/during-the-time-of-abdul-hamid-darwinism-and-materialism-spread-to-every-corner-of-the-ottoman-empire-during-this-period-the-ottoman-empire-and-the-islamic-world-were-fragmented/

2016-12-23 00:40:47

About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top