Islam Fordømmer Terrorisme

HENT BOGEN

Download (DOC)
Kommentar

Bogens Kapitler

< <
1 / total: 8
|

Introduktion

11 eylül, terörist saldırı
Gud påbyder retfærdighed, at handle godt og at give til slægtningene; Han forbyder skamløshed, det forkastelige og vold. Han formaner jer. Måske lader I jer påminde! (Sura an-Nahl, 90)

Som muslimer fordømmer vi kraftigt terroristangrebene på to store byer i USA d. 11. september, 2001, som skabte død af og skade på tusindvis af uskyldige mennesker, og vi tilbyder al vores modefølelse til den amerikanske nation. Disse angreb drev det vigtige spørgsmål om den ægte kilde til terrorisme til toppen af verdens dagsorden. Altså er det blevet annonceret for hele verden, at Islam er en religion af fred og kærlighed, der opfordrer individer til medfølelse og retfærdighed. Mange verdensledere, førende medieorganisationer, fjernsyns- og radiokanaler sagde, at i det ægte Islam er vold forbudt, og fred mellem folk og nationer opfordres. De vestlige cirkler, der er nået til en fuld forståelse af den islamistiske religion og er velinformerede om Islam, som den kommanderes af Allah i Koranen, bemærkede tydeligt, at ordene ”Islam” og ”terror” ikke kan stå side ved side, og at ingen guddommelig religion tillader vold. Denne bog vedholder, at kilden til den terror, vi fordømmer, bestemt ikke er fra en guddommelig religion, og at der ikke er noget plads til terrorisme i Islam. Dette gøres klar i Koranen og hadiths, Islams hovedkilder, og i gerningerne af alle sande muslimske herskere, hvor Profeten Muhammad (saas) er den vigtigste af dem. Denne bog afslører, i lyset af Koranens vers og vores Profet Muhammads (saas) gerninger, med eksempler fra historien, at terrorisme er forbudt, og at der stiles efter at bringe fred og sikkerhed til verden i Islam.

Som det er kendt er diverse terroristiske handlinger i århundreder blevet udført i forskellige dele af verden af forskellige grupper af en lang række årsager. Nogle gange en kommunistisk organisation, nogle gange en fascistisk gruppe, og nogle gange tager radikale og separatistiske grupper ansvar for disse handlinger. Mens lande som USA ofte var mål for angreb fra racistiske og marginale terroristgrupper, har de europæiske lande været hovedscene for voldelige gerninger udført af terroristgrupper. 17. november i Grækenland, RAF (Red Army Faction) og neonazister i Tyskland, ETA i Spanien, Red Brigades i Italien og mange andre organisationer prøver at få deres stemmer hørt gennem terror og vold ved at dræbe uskyldige og forsvarsløse mennesker. Terrorismens natur ændres med forandrede verdensforhold og forøger dens virkning og kraft med de nye midler, der muliggøres ved hjælp af udviklende teknologier. Især masse kommunikationsværktøjer som internettet udvider terroraktiviteters rækkevidde og indflydelse væsentligt.

terör, savaş

If one is looking for the cause of an act of terrorism, one must look for its source in antireligious ideologies. Religion enjoins love, compassion, forgiveness, peace and living according to high moral standards. Terrorism, on the other hand, is on the side of cruelty and violence, causing pain, bloodshed and committing murder.

Ud over de vestlige organisationer er der også andre terrororganisationer af Mellemøstlig oprindelse. Terroristangreb udføres af disse grupper i alle verdenshjørner. Desværre gør det faktum, at gerningsmændene af diverse terroristangreb har kristne, muslimske eller jødiske identiteter, at nogle mennesker fremsætter påstande, der ikke stemmer overnes med guddommelige religioner. Sandheden er, at selv hvis terrorister har muslimsk identitet, kan den terror, de udfører, ikke kaldes ”islamistisk terror”, ligesom det ikke kunne kaldes ”jødisk terror”, hvis gerningsmændene var jøder eller ”kristen terror”, hvis de var kristne. Det er fordi, som det vil undersøges i det kommende, det er uacceptabelt at myrde uskyldige folk i en guddommelig religions navn. Vi må huske, at bland de, der blev dræbt i New York og Washington, var der folk, der elskede Profeten Jesus (as) (kristne), Profeten Moses (as) (jøder) og Profeten Muhammad (saas) (muslimer). Hvis det ikke tilgives af Allah, er mord på uskyldige folk en stor synd, der fører til pinsel i Helvede. Ingen, der er religiøs og frygter Allah, ville gøre sådan en ting.

Voldsmændene kan kun udøve vold som dette med intention om, at angribe selve religionen. Det kan vel være, at de, der udførte denne vold, gjorde dette for at fremstille religion som ond i menneskers øjne, for at skille folk fra religion og for at generere had mod de, der er religiøse. Altså er ethvert angreb på amerikanske indbyggere eller andre uskyldige mennesker, der har en religiøs facade, faktisk et angreb foretaget imod religion.

Religion kommanderer kærlighed, barmhjertighed og fred. Terror er på den anden side det modsatte af religion: det er ondt, ubarmhjertigt og kræver blodsudgydelse og elendighed. Når dette er tilfældet, burde man lede efter oprindelsen til terroristhandlinger i vantro i stedet for i religion. Mennesker med et fascistisk, kommunistisk, racistisk eller materialistisk blik på livet burde mistænkes som potentielle gerningsmænd. Navnet eller identiteten af den, der trykker på udløseren, er ikke vigtigt. Hvis han kan dræbe uskyldige mennesker uden at blinke, er han en vantro, ikke en troende. Han er en morder uden frygt for Allah, hvis hovedambition er at udgyde blod og udføre skade. Af denne grund er ”islamistisk terror” et enormt koncept, der modsiger Islams budskab. Den islamistiske religion kan på ingen måde tolerere terrorisme. I kontrast er terror (mord på uskyldige) en stor synd i Islam, og muslimer er ansvarlige for at forhindre disse gerninger og bringe fred og retfærdighed til verden.

Spis og drik af Guds underhold, og lav ikke ulykker på jorden, idet I skaber fordærv! (Sura al-Baqara, 60)

1 / total 8
|
You can read Harun Yahya's book Islam Fordømmer Terrorisme online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top