< <
1 / total: 12
|

Introduktion

Det tyvende århundrede var et af de mørkeste og mest dødelige i hele menneskehedens historie. Store mængder blod blev udgydt og folk udsat for den mest forfærdelige frygt og undertrykkelse. Diktatorer som Hitler, Stalin og Pol Pot begik folkemord på millioner. Hitler fik de, han betragtede som "ubrugelige", udryddet i gaskamrene. Hundredtusindvis af folk i mange vestlige lande – fra England til Tyskland, fra USA til Sverige – blev tvangssteriliseret eller efterladt til at dø, fordi de var syge, forkrøblede eller gamle. Over hele verden blev folk undertrykt og udnyttet på grund af hensynsløs konkurrence. Racisme blev ideologien i bestemte lande, og nogle racer blev ikke engang opfattet som menneskelige overhovedet. På grund af konflikterne og varme og kolde krige mellem Østen og Vesten blev folk fra kommunistiske og kapitalistiske lande, og selv brødre, hinandens fjender.

darwinisim

Hovedpunktet, som folk generelt ikke indser, er dog naturen af det ideologiske grundlag, der drev det 20. århundrede mod forstyrrelse, kaos, krig og konflikter og medførte sådan et had og fjendskab. Fundamentet til dette ideologiske grundlag blev lagt af den britiske økonom Thomas Malthus. Dette fordrejede koncept, bredt accepteret af folk og fjernt fra religiøse moralske værdier, blev videre forstærket af en anden brite, sociologen Herbert Spencer, og formidlet af evolutionsteorien, som blev fremsat af endnu en englænder, Charles Darwin.

selfishness

Som dikteret af den ideologi, de er fortalere for, ignorerede disse tre figurer fuldstændig religiøse moralske dyder såsom samarbejde, altruisme, beskyttelse af de fattige og svage, og opfattelse af alle mennesker som ligeværdige. I modsætning foreslog de fejlagtigt, at livet er en kampplads, at undertrykkelsen og endda udryddelsen af de fattige og de racer, som de betragtede som "underlegne" blev retfærdiggjort; at som resultat af den barmhjertighedsløse kamp, ville de "stærkeste" overleve og resten ville blive elimineret – og at alt dette ville føre til menneskelig "fremskridt".

Med denne evolutionsteori forsøgte Darwin at anvende denne egoistiske filosofi på de naturlige videnskaber. Ved at ignorere eksemplerne på solidaritet og samarbejde skabt af Gud i naturen, vedholdt han, at alle levende ting deltog i en hensynsløs kamp for overlevelse. På basis af intet videnskabeligt bevis overhovedet påstod han, at denne samme hensynsløshed gjaldt for menneskelige samfund. Da denne evolutionsteori blev anvendt på menneskers samfund, trådte social darwinisme frem på scenen.

Nogle mennesker foreslår, at social darwinisme blev født i anden halvdel af det 19. århundrede og mistede sin indflydelse under anden halvdel af det 20. Men denne teori havde langt mere permanente og skadelige negative virkningen. Et fordrejet verdenssyn, i total uoverensstemmelse med religiøse moralske værdier, har spredt sig og påstår, at livet er en "kamp for overlevelse", og at folk skal konkurrere for at lykkes i den kamp, eller hvert fald for at overleve. Nye livsstile fremkom, som var kilde til totalitære og blodige ideologier som kommunisme og fascisme, glubsk kapitalisme, som ignorerer social retfærdighed; racisme, etniske konflikter, moralsk degenerering og mange andre ulykker, som udgjorde katastrofer for menneskeheden.

Lige pludselig bibragte social darwinisme en påstået videnskabelig gyldighed til eksisterende ondskab, hensynsløs politik og handlinger. Ved at vedtage sig den trend, som fuldstændig mangler videnskabelig basis, mislykkes mange folk i at leve efter moralske værdier og begyndte at opfatte hensynsløshed, vildskab og grusomhed som almindeligt. De ignorerede det faktum, at religiøse moralske værdier kræver dyder som medfølelse, hengivenhed, forståelse, selvofring, solidaritet og fælles støtte mellem individer og samfund. Gerningsmænd påstod et videnskabeligt grundlag for deres ondskab, og at deres vildskab derfor kunne betragtes som retfærdigt. Disse falske påstande og antagelser var selvfølgelig et forfærdeligt bedrag.

cruelty

Social Darwinism provided an alleged scientific justification for many ruthlessness that regarded the lives of the poor as unimportant.

I denne bog skal vi undersøge og oplyse to hovedemner: først, farerne ved at uddanne unge mennesker i lyset af darwinisme og ved at teoriens brede accept bliver vist til folk, der ikke er klar over, eller ignorerer, den trussel, den udgør for samfund og individer.

For det andet vil den besvare de, der vedholder, at Darwin og evolutionister ikke er i total overensstemmelse med Socialdarwinister, og vil vise, at enhver evolutionist, der står inde for evolutionsteorien, faktisk også står inde for socialdarwinisme.

Hele vejen igennem vil ve understrege, at den model, evolutionsteorien foreslår omkring, at mennesker er en dyreart, er en fejl baseret på hensynsløshed, ukærlighed, egoisme og selvinteresse. Darwinisme forsøger at konstruere en verden, hvor mennesker lever og opfører sig som dyr. Socialdarwinismens læresætninger og handlinger gør dette ganske tydeligt. Ifølge dens fordrejede synspunkter er det fuldstændig acceptabelt, at en ældre, trængende person bliver trukket ud af sit hjem og tages væk for at blive dræbt; eller at handicappede folk opsamles og efterlades til døden i koncentrationslejre. Ifølge denne fordrejede tankegang kan mennesker i de "underlegne" klasser hensynsløst forfølges, udnyttes og elimineres. De, der tror, at menneskesamfund kun kan udvikles, når denne brutale politik implementeres, opfatter sådan slagtning, folkemord, grusomhed og hensynsløshed som en slags succes. De vedholder, at individer og samfund – faktisk hele kulturer og nationer – som ikke er i stand til at opnå den succes, skal afskaffes.

Det er uden tvivl en meget perverteret og farlige tankegang. At opfatte denne fare er utrolig vigtigt for de, der er modstandere af teorien og de ideologier, der er baseret på den. Samfundsmodeller baseret på Darwin og darwinisme er modeller, der vil føre til de mest frygtelige katastrofer. På den anden side vil de moralske værdier, som Gud befaler til menneskeheden og skriver i Koranen, altid bringe fred og velvære med dem.

 

1 / total 12
|
You can read Harun Yahya's book Darwinismen Og Moralsk Kollaps online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top