Profeten Muhammad (saas)

HENT BOGEN

Download (DOC)
Kommentar

Bogens Kapitler

< <
1 / total: 8
|

Introduktion

Som skrevet i et vers i Koranen, “... han [Muhammad] er Guds udsending og profeternes segl.” (Sura al-Ahzab: 40), blev Profeten Muhammad (saas) sendt til menneskeheden som den sidste profet. Han var et levende eksempel på Allahs sidste åbenbarings sublime moral. Han var en ven af Allah og inspirerede menneskeheden gennem sin nærhed til Ham. Han var Hans repræsentant, nobel i Hans Syn, og en ven af alle troende.

Som Allah har fremsagt i et andet vers, ”Vi vil fremsætte vægtige ord for dig.” (Sura al-Muzammil: 5), lagde han et tungt ansvar på Sin sidste profet, Muhammad (saas). På grund af Profetens (saas) store tro på Allah, bar han det ansvar på den bedst mulige måde, kaldte menneskeheden til Allahs og Islams sti, og oplyste vejen for alle troende.

landscape

(En Nobel Udsending) med magt og indflydelse hos tronens Herre, adlydt og troværdig.
(Sura at-Takwir: 20-21)

Selvom vi aldrig har set Profeten (saas), kan vi stadig gøre vores bedste for at komme til at kende hans eksemplariske opførsel, hans udtalelser og den glædelige moral, han udviste, ved hjælp af vers fra Koranen og haditherne (Profetens (saas) udtalelser og læresætninger). Vi kan prøve at være som ham for at komme tæt på ham i efterlivet. Folk i dag, og især de unge, ser mange individer som rollemodeller, imiterer den måde, hvorpå de opfører sig, taler og klæder sig, og forsøger at være som dem. Men størstedelen af disse folk er ikke selv på rette vej, de mangler sand moral og attitude. Det er derfor et seriøst ansvar at lede folk til sandheden og til den bedst mulige moral og opførsel. En muslim må forsøge at efterligne Profeten Muhammads (saas) adfærd og moral. Allah bekræfter dette i et vers:

Quran

I har et smukt eksempel i Guds udsending, for enhver, som sætter sit håb til Gud og den yderste dag og ofte ihukommer Gud. (Sura al-Ahzab: 21)

Ligesom Profeten Muhammad (saas), var de andre profeter også rollemodeller for troende og nød Allahs gode glæde. Allah siger i et vers:

I beretningerne herom er der et advarende eksempel for de forstandige. Det [Koranen] er ikke fortællinger, der er opfundet, men en bekræftelse af det, der forelå tidligere, en nøjagtig fremlæggelse af alting, retledning og barmhjertighed til folk, der tror. (Sura Yusuf: 111)

Målet med at skrive denne bog er at introducere diverse af Profeten Muhammads (saas) egenskaber, ved at vise de overlegne egenskaber og kvaliteter, et samfund kan nyde, når det vedtager sådan en moral og derved opfordrer andre til at vedtage sig samme moral. Som Profeten (saas) har afsløret i hadithen, ”Sandelig, har jeg efterlagt blandt jer Allahs Bog og Hans Apostels Sunna, som hvis du holder ved, aldrig skal afvige fra.”1 De to mest sande guides for muslimer er Kuranen og Sunnaen (Profeten Muhammads (saas) gerninger). Profeten Muhammad (saas) var et eksempel for hele menneskeheden med sin moral, som han opfordrede menneskeheden at leve efter. Det var Profeten (saas), som sagde: ”Jeg blev sendt for at perfektionere god karakter”2 og ”Af En, hvis hånd mit liv er i: Ingen skal træde ind i Paradis, undtagen de med god opførsel.”3

landscape

Vi sender kun de udsendte som overbringere af et godt budskab og advarere. De, der er vantro, strider med falskhed for derved at bringe sandheden til fald. De driver spot med Mine tegn og det, som de bliver advaret imod.
(Sura al-Kahf: 56)

De muslimer, som følger Profetens (saas) levevis må være fremmest i deres moral og opførsel, og må invitere andre til at vedtage sig samme moral.

 

Noter

1. Prophet Muhammad's Last Sermon (http://www.stanford.edu/~jamila/Sermon.html)

2. Malik's Muwatta, Book 47, Number 47.1.8

3. Imam Ghazzali's Ihya Ulum-Id-Din (The Book of Religious Learnings), Islamic Book

1 / total 8
|
You can read Harun Yahya's book Profeten Muhammad (saas) online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top