< <
1 / total: 9
|

Indledning

Hvis du kunne stoppe i et øjeblik og tænke over dit liv, ville du lægge mærke til, at alle dine minder, selvom de måske dækker over flere årtier, kun sammenlagt ville udgøre nogle få minutter af samtale. Det, du engang så som vigtigt, havde set meget frem til eller havde forsøgt at undgå, er nu alt sammen en del af fortiden. Hvad end, der stadig består af disse tanker og følelser, er kun minder.

Men i Guds syn kendes ethvert ord, du har sagt, og enhver tanke, du har tænkt. Efter døden, som kommer til at ske for os alle, vil det alt sammen blive udfoldet for os. Vores liv, som vil synes kun at have varet nogle få minutter, vil blive præsenteret for os øjeblik for øjeblik, uden at et eneste moment mangler. I Guds syn glemmes ingen detalje omkring dit liv.

Hvis du har brugt dit liv på at underkaste dig Guds absolutte suverænitet i ethvert af livets aspekter, har accepteret formålet med Hans skabelse og derved anerkendt det gode i alle ting, og har været klar over den ultimative perfektion i enhver del af den guddommelige plan bestemt af Gud, så kan du være sikker på, at slutresultatet for dig vil være godt.

Det er fordi, at mennesket i dødsøjeblikket står over for to valg: hvis man har levet ved de værdier, Gud har proklameret, vil han opnå evig frelse. Ellers vil han lide evig pinsel. Den moral, gud kræver, Hans tjenere vedtager sig, er en følelse af taknemmelighed over for Ham i ethvert øjeblik, uanset hvad omstændighederne og forholdene er, og at have tro på, at der ultimativt er godt i alt, der møder os, ved at være klar over, at alt er fra Gud.

At acceptere alt, der møder os, at have tro på, at der er godt i alle tilfælde, om end det virker negativt, og at være taknemmelig for ethvert øjeblik er på ingen måde et uopnåeligt ideal. I stedet er det en sandhed, genkendelig gennem en forståelse af Guds storhed og ophøjethed. Man behøver kun at kende sin Herre, Skaberen af denne verden og enhver omstændighed i sit liv, og at være taknemmelig over for Ham af den selv samme årsag.

Fra det øjeblik, hvor en person åbner sine øjne for verden, er det Gud, Som bestemmer enhver hændelse, der finder sted i hans liv. Gud er den almægtige, alvidende og retfærdige. Alt er skabt af Gud i overensstemmelse med en plan og for et guddommeligt formål, ligesom Han siger i et vers i Koranen, ”Alt har Vi skabt tilpas.” (Sura al-Qamar: 49) I lyset af Guds uendelige magt og overlegenhed er mennesket blot et svagt væsen. Uden Guds velsignelse kan han ikke overleve. Gennem sin evne til at forstå og rationalisere kan et menneske kun forstå realiteterne til den udstrækning, hans Skaber tillader ham. Når dette er tilfældet er det et fundamentalt krav for os alle sammen at underkaste os Guds uendelige visdom og det guddommelige formål, Han havde skabt i alle ting. Uanset hvad vi så oplever i livet, må vi huske på, at Gud er den Suveræne Herre af hele universet, at Han ved, ser og hører det, vi ikke kan, at Han kender til alt, selv det der finder sted eller sker uden, at vi er klar over det, og derfor må vi indse, at det er Gud, som gør, at enhver hændelse finder sted ifølge et guddommeligt formål: for vores egen gode.

At stole på denne sandhed burde inspirere os med et bedre livssyn, hvorved vi er taknemmelige for alt, der sker for os. Med andre ord vil en person prøve at finde det ”gode” i alt, han hører, i ethvert syn han ser, i enhver hændelse han oplever, kort sagt i hvert øjeblik af sit liv, og derved opnå en rigtig forståelse for meningen med dette liv. Ved at træffe det rette valg mellem de, der tilbydes ham, udtrykt i Koranen som ”Vi ledte det ad vejen, hvad enten det var taknemmeligt eller utaknemmeligt” (Surat al-Insan: 3), vil mennesket ved Guds Vilje opnå det suveræne slutresultat, som er evigt liv i Paradis.

Formålet med denne bog er at fremhæve skønheden i levende ting med den anerkendelse, at der godt i ethvert øjeblik, man oplever, og enhver hændelse, man støder på, og at minde os selv på de velsignelser, et sådant livssyn bringer, både i denne verden og videre. Ligeledes kan denne bog, ved at vise, hvad der hindrer en person i at se disse gode ting, muligvis hjælpe til at redde folk fra at bukke under for en tankegang, der modsiger islam. Denne bog er skrevet for at opfordre mennesket til at vedtage sig de sande moralske principper, hvorved han vil sige ”Der findes godt i dette”, ikke blot med ord men med sit hjerte, og udvise tålmodighed over for vanskeligheder med dybfølt underkastelse og taknemmelighed i stedet for blot at udholde situationen. For at minde hinanden om perfektionen ved den skæbne, Gud har bestemt, er at opfordre alle troende til at nyde glæden ved at underkaste sig Hans uendelige visdom.

 

1 / total 9
|
You can read Harun Yahya's book At Se Det Gode I Alt online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top