< <
1 / total: 5
|

Introduktion

Gennem hvert øjeblik i vores liv møder vi utallige velsignelser og skønheder, skabt for os af Allah: Den luft, vi indånder, de varierede og imponerende dejlige syn i naturen, den utrolige skønhed i dyr, planter og blomster, er alt sammen eksempler på dette uanfægtelige faktum. De har, sammen med mange andre vidundere i den naturlige verden, alle en kraftig påvirkning af den menneskelige sjæl. Men der er et vigtigt faktum om skønhederne i denne verden, som mennesket må forstå. Som vores Herre har åbenbaret i Sin Bog, ”Det jordiske liv er kun bedragerisk nydelse." (Sura Al 'Imran, 185).

Den illusoriske og flygtige natur af livet i denne verden stammer fra det faktum, at det ikke er permanent, at det en dag vil være slut. Som Koranen erklærer, ”Den, der skabte død og liv for at sætte jer på prøve” (Sura al-Mulk, 2), har Allah skabt Jorden og verdens velsignelser for at teste mennesket, for at adskille de, som er engagerede i at opføre sig guddommeligt fra de, som omfavner det onde frem for det gode. Hver af os vil kun forblive her i en kort periode og kan kun nyde disse velsignelser i en begrænset tid, ifølge Allahs vilje. Det er i det Hinsides, folk vil leve deres sande liv. Dette er hvordan, Allah har åbenbaret i Koranen, at det Hinsides repræsenterer ens sande liv:

Dette jordiske liv er kun adspredelse og tidsfordriv. Den hinsidige bolig er livet. Hvis de blot havde viden! (Sura al-'Ankabut, 64)

Det er derfor en stor fejl af enhver person at blive uforholdsmæssigt betaget af verdens flygtige velsignelser under sin korte eksistens i dette liv. Påmindende om, at fordelene i denne verden ultimativt er værdiløse, er Allah kommet med en advarsel:

... De griber efter de timelige goder og siger: "Det vil blive os tilgivet." Og når så lignende goder kommer til dem, griber de dem igen. Er Skriftens pagt ikke sluttet med dem om, at de ikke må sige andet end sandheden om Gud? De har dog studeret, hvad der står deri. Den hinsidige bolig er bedre for dem, der er gudfrygtige. Vil I ikke komme til fornuft? (Sura al-A'raf, 169)

I en af sine hadither, forklarer Profeten Muhammed (saas) også forskellen mellem Paradis og denne verden med sin karakteristiske veltalenhed:

Fortalt af Abu Huraira; Profeten (saas) sagde, ”Et sted i Paradis så lille som en sløjfe er bedre end alt det, hvorpå solen står op og går ned (altså verden).” Den samme hadith gengives på denne måde af Anas bin Malik, ”Et sted i Paradis så lille som en af jeres sløjfer eller piske er bedre end hele verden og hvad end, der er i den.” (Bukhari)

Som vores Profet (saas) afslørede, er velsignelserne i denne verden blot bittesmå manifestationer af Paradisets velsignelser. Lige meget hvor attraktive, imponerende og permanente velsignelserne i dette liv virker, må vi aldrig glemme denne vigtige sandhed, som ligger bag dem alle sammen. Man må vide, at det, at blive opslugt af denne verdens falske glæder – som i sig selv blot er et bedrag – vil føre til skuffelse i denne verden og en forfærdelig skæbne i den næste. Man må hele tiden handle i overensstemmelse med den viden.

Allah har lovet, at Han vil give ”et godt liv” til de, som søger det Hinsides. Der vil de opleve det sande liv, de er blevet lovet i Koranen (Sura an-Nahl, 97). På den anden side, er der”trange kår” for folk i livet i denne verden.

[Allah sagde:] "Men den, der vender sig bort fra Min påmindelse, vil få trange kår, og på opstandelsens dag vil Vi føre ham af sted i den samlede flok som blind." (Sura Ta Ha, 124)

Troende er klar over disse sandheder afsløret i Koranen. De ved, at alt de oplever i denne verden, er del af en test, som er lavet for dem af Herren af Verdenerne. Af den grund føler de ingen stor lidenskab for velsignelserne i denne verden, som ved første øjekast ser så tiltrækkende ud. I stedet bruger de hele deres liv på en sådan måde, at de kan opnå det Hinsides, de er blevet lovet. De ser Allahs anerkendelse som deres mål og tilegner kun de nødvendige værdier til denne verden. Deres liv er derfor behagelige, og deres hjerter, fyldt til randen med kærlighed for Skaberen, er i ro. På den anden side oplever de mennesker, som ikke er klar over disse sandheder – eller kender dem men vælger at ignorere dem – generelt vanskeligheder og ulykke på grund af deres lidenskabelige tilknytning til en falsk verden.

I denne bog vil vi overveje – ved at bruge eksempler, som man kan møde på ethvert tidspunkt og hvor som helst – de unødvendige lidelser og kvaler for dem, som bedrages af de falske glæder i denne verden. Vi vil også udforske måder, hvorpå disse kan undgås, og de problemfri liv for troende, som bruger al deres energi på at opnå det Hinsides, deres sande bolig. Ved at huske på Allahs åbenbaring i Koranen, ”Alle de ting, I har fået, er det jordiske livs nydelse og ydre glans, mens det, der findes hos Gud, er bedre og mere varigt. Vil I ikke komme til fornuft?” (Sura al-Qasas, 60), vil vi invitere folk til at leve bedre liv, som passer til Allahs anerkendelse.

 

1 / total 5
|
You can read Harun Yahya's book Lidelserne I Den Falske Verden online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top