Biomimetik: Teknologi Imiterer Natur

< <
1 / total: 12
|

Introduktion

Forestil dig, at du lige har købt et utroligt detaljeret modelfly sæt. Hvordan bærer du dig ad med at sætte de hundredvis af bittesmå dele sammen? For det første vil du uden tvivl undersøge æskens illustrationer. Ved at følge instruktionerne indeni forkorter du hele processen af at sætte en model sammen på den bedst mulige måde uden at lave nogle fejl.

Selv uden nogle samleinstruktioner kan du stadig klare opgaven, hvis du allerede ejer et lignende modelfly. Designet af det første fly kan fungere som en vigtig guide til at samle et senere. På præcis samme måde giver det genveje at bruge et fejlfrit design i naturen som model til at designe teknologisk udstyr med de samme funktioner på den mest perfekt mulige måde. Da de er klar over dette, studerer de fleste videnskabsmænd og research and development (R&D) eksperter eksemplerne fra levende ting, før de påbegynder noget nyt design, og imiterer systemer og designs, som allerede eksisterer. Med andre ord undersøger de designs, som Gud har skabt i naturen, og inspireret af dette udvikler de nye teknologier.

Denne tilgang har bragt en ny videnskabsgren til verden: biomimetik, som betyder imitationen af levende ting i naturen. Dette nye studie taler man mere og mere om i teknologiske ringe, og det åbner nye, vigtige horisonter for menneskeheden.

Som biomimetik opstår, og imiterer strukturer fra levende systemer, præsenterer den et stort tilbageslag for de videnskabsmænd, som stadig støtter evolutionsteorien. Fra en evolutionists synspunkt er det totalt uacceptabelt for mennesker – som de betragter som de øverste trin på den evolutionære stige – at prøve at få inspiration fra (og slet ikke imitere) andre levende ting, som, angiveligt, er så meget mere primitive, end de er.

Hvis mere avancerede levende ting bruger designs fra de ”primitive” som modeller, så betyder det, at vi kommer til at basere en stor del af vores fremtidige teknologi på strukturen fra disse såkaldt ringere organismer. Det er til gengæld et mentalt brud på evolutionsteorien, hvis logisk vedholder, at levende ting, som er for primitive til at tilpasse sig sit miljø, vil uddø, mens de tilbageværende ”højere” udvikler sig og lykkes.

Biomimetik, som sætter fortalerne for evolution i en ond cirkel, udvider sig hver dag og kommer for at dominere videnskabelig tankegang. Set i lyset af dette har endnu en ny videnskabsgren opstået: bionik, eller videnskaben at imitere levende væsners opførsel.

Denne bog overvejer de fremskridt, som biomimetik og bionik har gjort ved at bruge naturen som deres model. Den undersøger de fejlfri men hidtil liden bemærkede systemer, som har eksisteret lige siden levende ting først blev skabt. Det beskrives også, hvordan naturens mange varierede og højst effektive mekanismer, som forbløffer fortalerne for evolution, alle er produkter af vor Herres unikke skabelse.

Hvad Er Biomimetik?

biomimicry kitap biomimicry kitap

Janine M. Benyus and her book Biomimicry

Biomimetik og bionik sigter begge efter at løse problemer ved først at undersøge og så imitere eller få inspiration fra modeller i naturen.

Biomimetik er udtrykket brugt til at beskrive stofferne, udstyret, mekanismerne og systemerne, som mennesker imiterer hos naturlige systemer og design, specielt indenfor områderne for forsvar, nanoteknologi, robotteknologi og kunstig intelligens (også kendt som AI).

Konceptet biomimetik, først fremsat af Janine M. Benyus, en forfatter og videnskabelig observant fra Montana, blev senere taget ind og blev brugt af mange andre. En af deres redegørelser beskriver hendes værk og hele udviklingen af biomimetik:

En naturalist og forfatter af flere felthåndbøger til dyrelivet, hun besøgte laboratorerne hos et antal videnskabelige researchere, som har en mere beskeden tilgang til at optrævle naturens hemmeligheder. Temaet ”biomimetik” er, at vi har meget at lære fra den naturlige verden, som model, mål og mentor. Det, disse researchere har tilfælles, er en ærbødighed for naturlige designs, og inspirationen til at bruge dem til at løse menneskelige problemer. 2

David Oakey er en produktstrateg for Interface Inc., et af de firmaer, der gør brug af naturen for at forbedre produktkvaliteten og produktiviteten. Om biomimetik har han det følgende at sige:

Natur er min mentor for business og design, en model for måden at leve på. Naturens system har arbejdet i millioner af år… Biomimetik er en måde, hvor man lærer fra naturen.3

Dette hurtigt spredende koncept fandt støtte hos videnskabsmænd, som var i stand til at accelerere deres egen research ved at få inspiration fra naturens usammenlignelige fejlfri modeller. Videnskabelige researchere, der arbejder på økonomiske systemer og rå materialer – især på det industrielle område – er nu gået sammen for at bestemme, hvordan man bedst imiterer naturen.

Designs i naturen sikrer den største produktivitet for den mindste mængde materialer og energi. De er i stand til at reparere sig selv, er miljøvenlige og fuldstændig genanvendelige. De opererer i stilhed, har et flot æstetisk udseende, og tilbyder lange liv og holdbarhed. Alle disse gode kvaliteter bruges som modeller til efterligning. Som tidsskriftet High Country News skrev, ”Ved at bruge naturlige systemer som modeller, kan vi skabe teknologier, der er mere bæredygtige end de, vi bruger i dag.”4

Janine M. Benyus, forfatter af bogen Biomimicry, kom til at tro på behovet for at imitere naturen ved at overveje dens perfektioner. Følgende er nogle af de eksempler, hun citerer, som førte hende til at forsvare sådan en tilgang:

 • Kolibriers evne til at krydse den Mexicanske golf på mindre end 3 gram brændstof,
 • Hvordan guldsmede er mere manøvredygtige end selv de bedste helikoptere,
 • Varme- og airconditionsystemerne i termitbo – når det gælder udstyr og energiforbrug, langt overlegen i forhold til dem, der er skabt af mennesket,
 • Flagermus’ højfrekvens sender, mere meget effektiv og følsom end radarsystemer skabt af mennesker,
 • Hvordan lysemitterende alger kombinerer forskellige kemiske stoffer for at udsende lys uden varme,
 • Hvordan arktiske fisk og frøer i tempererede zoner vænner tilbage til livet efter at være frosset, uden at isen gør nogen skade på deres organer,
 • Hvordan anole øgler og kamæleoner ændrer deres farver – og hvordan blæksprutter ændrer bådes deres farver og mønstre på et øjeblik – for at gå i ét med deres omgivelser,
 • Biers, skildpadders og fugles evne til at navigere uden kort,
 • Hvaler og pingviner, der dykker under vandet i lange perioder uden dykkeudstyr
 • Hvordan DNA-helixen lagrer information i alle levende ting,
 • Hvordan blade, uden fotosyntese, udfører en forbløffende kemisk reaktion for at skabe 300 milliarder ton sukker hvert år.

Disse er blot få eksempler på de naturlige mekanismer og designs, der skaber stor begejstring, og har potentialet til at berige mange områder indenfor teknologien. Som vores information akkumuleres og teknologiske muligheder øges, bliver deres potentiale endnu klarere.

i det 19. århundrede blev naturen for eksempel kun imiteret af æstetiske grunde. Malere og arkitekter på den tid, inspireret af den naturlige verdens skønhed, kopierede disse strukturers eksterne udseende til deres egne kreationer. Men jo nærmere man ser på den lille detalje, jo mere forbløffende bliver naturens fejlfri orden. Som den ekstraordinære natur af naturlige designs og de fordele, deres imitation ville bringe til menneskeheden, blev opdaget, begyndte naturlige mekanismer gradvist at blive undersøgt mere grundigt – og til slut på det molekylære niveau.

De resulterende materialer, strukturer og maskiner, der blev udviklet gennem bionik kan bruges i nye solceller, avancerede robotter og fremtidig rumrejse. Fra det perspektiv åbner naturens designs utroligt brede horisonter.

Hvordan Vil Biomimetik Ændre Vores Liv?

Vores Herre har givet os designene i nature som en stor velsignelse. At imitere dem, bruge dem som modeller, vil styre menneskeheden mod det, der er rigtigt og ægte. Af en eller anden grund har det videnskabelige samfund først for nylig forstået, at naturens designs er en enorm ressource, og at man må gøre brug af dette i dagligdagen.

Mange autoritative videnskabelige udgivelser accepterer, at naturlige strukturer udgør en kæmpe ressource til at vise menneskeheden vejen til overlegne designs. Magasinet Nature udtrykker det med disse ord:

Men grundlæggende forskning i naturens mekanismers karakterer, fra elefanten til proteinet, beriger med sikkerhed den pool, som designere og ingeniører kan få ideer fra. Muligheden for at forstørre denne pool er stadig enorm.5

Det korrekte brug af denne ressource vil bestemt føre til en proces med hurtig udvikling af teknologi. Biomimetik ekspert Janine M. Benyus har udtalt, at det vil give os fremskridt på mange områder at imitere naturen, såsom mad og energiproduktion, informationslagring og sundhed. Som eksempler nævner hun mekanismer inspireret af blade, som fungerer på solenergi, produktionen af computere, der sender signaler på samme måde som celler, og keramik, der undgår at gå i stykker ved at imitere perlemor.6

Derfor er det tydeligt, at Biomimetik Revolutionen vil påvirke menneskeheden dybt og lade os leve med endnu større lethed og komfort.

En efter en opdager nutidens udviklende teknologier skabelsens mirakler, og biomimetik er bare et af de områder, der bruger de ekstraordinære designs fra levende ting som model til tjeneste for menneskeheden. Nogle få af de videnskabelige tekster, der omhandler disse emner, inkluderer:

"Learning from Designs in Nature"7

"Projects at the Centre for Biomimetics"8

"Science Is Imitating Nature"9

"Life’s Lessons in Design"10

"Biomimicry: Secrets Hiding in Plain Sight"11

"Biomimicry: Innovation Inspired by Nature"12

"Biomimicry: Genius that Surrounds Us"13

"Biomimetics: Creating Materials From Nature’s Blueprints"14

"Engineers Ask Nature for Design Advice"15

At gennemlæse artikler som disse viser, hvordan resultaterne af denne videnskabelige research en efter en afslører beviser for Guds eksistens.

Intelligent Design, Med Andre Ord Skabelse

Gud Har Intet Behov For At Designe For At Kunne Skabe

Det er vigtigt, at ordet ”design” forstås ordentlig. At Gud har skabt et fejlfrit design betyder ikke, at Han først lavede en plan og så fulgte den. Gud, Herren af Jorden og himlene, behøver intet ”design” for at kunne skabe. God er hævet over alle sådanne mangler. Hans planlægning og skabelse finder sted i samme øjeblik.

Når Gud vil, at en ting skal ske, er det nok for Ham bare at sige ”Vær!”

Som vers i Koranen fortæller os:

Hans befaling, når Han ønsker en ting, er blot, at Han siger til den: "Bliv til!" og så er den til.
(Koranen, 36: 82)

Hans befaling, når Han ønsker en ting, er blot, at Han siger til den: "Bliv til!" og så er den til.
(Koranen, 2: 117)

 

Noter

1 Nanotechnology means building something by manipulating the placement of pieces that vary in size from 0.1 to 100 nanometers (nm)—roughly the range of size between atoms and molecules.

2 Janine M. Benyus, Biomimicry, Innovation Inspired By Nature, William Morrow and Company Inc., New York, 1998; http://www.biomimicry.org/reviews_text.html

3 "Biomimicry," Buckminster Fuller Institute; http://www.bfi.org/Trimtab/spring01/biomimicry.htm

4 Michelle Nijhuis, High Country News, July 06, 1998, vol. 30, no. 13; http://www.biomimicry.org/reviews_text.html

5 Philip Ball, "Life's lessons in design," Nature, January 18, 2001.

6 A Conversation with Janine Benyus, "Biomimicry Explained;" http://www.biomimicry.org/faq.html

7 http://www.watchtower.org/library/g /2000/1/22/article_02.htm

8 http://www.rdg.ac.uk/biomimetics/ projects.htm

9 Bilim ve Teknik (Science and Technology Magazine), TUBITAK Publishings, August 1994, p. 43.

10 Philip Ball, "Life's lessons in design", Nature 409, 413-416 (2001).

11 "Biomimicry: Secrets Hiding in Plain Sight," NBL 6.22, November 17, 1997; http://www.natlogic.com/resorces/nbl/v06/n22.html

12 Janine M. Benyus, Biomimicry: Innovation Inspired By Nature, William Morrow and Company Inc., New York, 1998; http://www.biomimicry.org/reviews_text.html

13 Ed Hunt, "Biomimicry: Genius that Surrounds Us," Tidepool Editor; http://www.biomimicry.org/reviews_text.html

14 Robin Eisner, "Biomimetics: Creating Materials From Nature's Blueprints," The Scientist, July 08, 1991; http://www.the-scientist.com/yr1991/july/research_910708.html

15 Jim Robbins, "Engineers Ask Nature for Design Advice," New York Times, December 11, 2001.

1 / total 12
|
You can read Harun Yahya's book Biomimetik: Teknologi Imiterer Natur online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top