< <
1 / total: 14
|

Introduktion: Evangeliet Om Den Gyldne Alder

For fjortenhunderede år siden talte vores Profet (saas) i stor detalje om hændelser, som ville finde sted i Endetiden – med andre ord, den tid vi lever i nu – og beskrev perioden ganske udførligt. Han sagde, at der i Endetiden ville være et tidspunkt, hvor folk ville forlade Koranens moralske værdier, og at der ville være globalt forfald, korruption, krig og uro. Igen, som beskrevet af vores Profet (saas) i haditherne, ville Allah på dette tidspunkt sende Profeten Jesus (pbuh) og Hazrat Mahdi (pbuh), som bærer vor Herres titel af Hadi (overdrageren af vejledning). I denne hellige tid, som vil bevidne Profeten Jesus’ (pbuh) og Hazrat Mahdis (pbuh) fremtræden, vil filosofier og ideologier baseret på vantro fuldstændigt forsvinde, og den undertrykkelse og uro, som foregår over hele verden, vil ende. I Profeten Jesus’ (pbuh) og Hazrat Mahdis (pbuh) tid vil man leve efter troen på Allah, som var det på vores Profets (saas) tid, og de moralske værdier fra Koranen vil herske mellem folk, og hele verden vil blive et fredeligt og roligt sted. Der vil ikke være nogen krige eller konflikter, alle våben vil forsvinde, og ikke engang én eneste persons næse vil bløde. Fortidens umoralitet, undertrykkelsen, forfølgelse, uretfærdighed og forfald vil fordufte i denne hellige alder, og alle slags lidelser vil blive erstattet af overflod, rigdom, skønhed, fred og ro. Der vil være kæmpe fremskridt inden for teknologi, og disse vil blive brugt til menneskets gode. Denne tid, hvor der også vil være enestående fremgang i kunst og skønhed, vil blive kendt, ved Allahs lov, som ”den gyldne alder.”

Som et krav for prøvelsen i denne verden, skaber Vores Herre også negative kræfter, som er det totalt modsatte af alle glæder. Kræfter (vantro med andre ord), som diametralt modsætter sig profeterne og de troende, er opstået på ethvert tidspunkt i historien, og disse har kæmpet mod troen på Allah og rigtige moralske værdier. Dette er Allahs lov. Faraos eksistens på Profeten Moses’ (pbuh) tid, Nimrods på Profeten Abrahams (pbuh) og Abu Lahab og de hedenske i Mekkas eksistens på Profeten Muhammeds (saas) tid er alle manifestationer på den guddommelige lov. Som åbenbaret i Profetens (saas) hadither, så vil de negative kræfter, som vil optræde i Endetiden, når ankomsten af Profeten Jesus (pbuh) og Hazrat Mahdi (pbuh) afventes, være ’dajjal’ eller antikrist.

Næsten alle de varsler, som gives om Endetiden i vores Profets (saas) hadither, er blevet til virkelighed ved Hijri 1400 (1979/1980 i den gregorianske kalender), altså i lige præcis den periode, som Profeten (saas) havde forudset. Det faktum, at hundredvis af varsler har fundet sted, viser, at Endetiden henviser til den tid, vi lever i, og viser også, at den gyldne alder er meget tæt på. Dajjals korruption har også vist sig i Endetiden, som vi lever i. Dajjals forfærdelige korruption, som tilskynder folkemasser mod irreligion, som bringer krig og konflikt med sig, og som medfører forfald, anarki, stridigheder og mord, er darwinisme. På trods af, at den ikke har noget videnskabeligt grundlag overhovedet, er den blevet en dominerende ideologi over de sidste 150 år ved at blive pålagt folk, som er blevet bedraget af denne forfærdelige løgn, og en række samfund er blevet trukket mod krig, slagteri, terror og anarki ved at vedtage sig darwinisme som deres ideologi. Dajjals metoder har gennemsyret verden med darwinismens fordærv, og på trods af at være blottet for al videnskabeligt evidens, så har den været lagt under mange staters officielle beskyttelse med falske påstande og beviser. Da den darwinistiske ideologi er den værste korruption i Endetiden, opnåede den hurtigt en falsk succes og tog sin plads i historiebøgerne som det værste massebedrag, der nogensinde har været.

Men ligesom alle store fordærv, så vil dajjals fordærv også blive væltet og forsvinde. Den gyldne alder, den hellige periode i Endetiden, vil være, når dajjals korruption afsluttes, når krig og konflikt ophører, når de ateistiske ideologier, som har påført menneskeden store plager, henvises til historiens skraldespand, og når verden overvældes med overflod, væld og retfærdighed. Islams moralske værdier vil spredes over hele verden på det tidspunkt, og folk vil i hobetal ty til troen på Allah. Denne hellige tid er nu forestående. Ifølge Profetens (saas) hadither, er Hazrat Mahdi (pbuh) allerede trådt frem. Den tid, hvor han vil genkendes af folk, er meget nær. Som det kan ses fra haditherne, så vil Profeten Jesus’ (pbuh) ankomst også finde sted meget snart. Darwinismen, det værste fordærv i dajjals globale system, har lidt historiens største nederlag. Dajjal er nu død. Ved Allahs lov vil den gyldne alders overflod og væld, fred og sikkerhed, som nu er tæt på, herske over hele menneskeheden og omslutte hele verden. Vores Almægtige Herre siger i et vers:

Allah har befalet: “Sandelig, Jeg og Mine sendebude vil sejre.” Sandelig, Allah er stærkest, almægtig. (Surah al-Mujadala, 21)

 

1 / total 14
|
You can read Harun Yahya's book Det Darwinistiske Dajjal Systems Død online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Sæt som Startside | Add to favorites | RSS Feed
Alle materialer kan kopiers, printes og distribueres, ved at henvise til denne hjemmeside.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top